Souhlas se zpracováním osobních údajů a GDPR

1) Udělujete tímto souhlas společnosti Náš plán B, s.r.o. IČ: 11664452, se sídlem Barvířská 275/16, Liberec 460 07, zapasaná u Městského soudu v Praze, e-mail: info@maminakafe.cz (dále jen „Správce“), aby ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“) zpracovávala tyto osobní údaje:
 
- jméno a příjmení
- e-mail 
- telefonní číslo

 
2) Jméno, příjmení, název společnosti, telefonní číslo a e-mail je možné zpracovat na základě Vámi uděleného souhlasu a je nutné zpracovat za účelem kontaktování ohledně doručení služeb/zboží, pro komunikaci týkající se nároků plynoucích ze smlouvy, pro účely zákaznického průzkumu, evidence zákazníků, archivace daňových dokladů, evidence plnění, cílení reklamy na platformách soc. sítí Meta, budoucí nabídky služeb a zboží, rozesílání newsletteru apod. 

3) Tyto údaje budou Správcem zpracovány po dobu maximálně 10 let.

4) V případě cookies: Správce shromažďuje na svých webových stránkách následující soubory cookies:

5) S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět a to například zasláním emailu nebo dopisu na kontaktní údaje společnosti uvedené v Čl. 1, 
 
 
6) Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem, osobní údaje však pro Správce mohou zpracovávat i tito zpracovatelé: 
Poskytovatel softwaru webového rozhraní: INIZIO Internet Media s.r.o., se F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice 7, 370 01 České Budějovice, IČ 28143884, C 20183 vedená u Krajského soudu v Českých Budějovicích
Případně další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné době společnost nevyužívá.
 
7) Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle Nařízení máte právo:

vzít souhlas kdykoliv zpět, 
- požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme, žádat si kopii těchto údajů,
- vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování,
- požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů, 
- na přenositelnost údajů, 
- podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů nebo se obrátit na soud.

Kontakt

📞 + 420 705 123 739
 
📩 info@maminakafe.cz

Otevírací doba

Po-Pá: 9:00-12:00, 14:00-18:00
So: soukromé akce/oslavy
Ne: zavřeno